Back
BackToMain
PrevMode
Mode

הודעות לשכבת י"ב

למערכת שעות לחץ כאן.

ללוח מתכונות ובגרויות לחץ כאן.

ללוח מבחנים לחץ כאן.

 

 

הודעות 

1.      לתלמידי שכבת י/יא/יב:
דרושים קריינים/ רקדנים/ נושאי דגל/ נגנים / זמרים/
לטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל.
לפרטים נוספים , אנא פנו לרווית אסרף, רכזת שכבת יא או הרשמו במזכירות שכבת יא. 

2. מבחני הבגרות בחינוך גופני לבנים ולבנות יתקיימו ביום שלישי 23/04/2014
וביום רביעי 29/04/2014.  לא יתקיימו מועדים נוספים . מצורף לוח הזמנים.

3. תלמידים שנרשמו למועד קיץ בספרות שיתקיים ב-2.6.14, מתבקשים לקחת דף יצירות מברכה, מזכירת בגרויות. ב ה צ ל ח ה !!!

4. רישום ל"מחצית השלישית".


 
שינויי מערכת
 

הפורום הנו מקום להודעות, עידכוני מערכת, שאלת שאלות.
יש לכתוב באופן ראוי ומכובד. כמו כן, יש להזדהות לא ניתן לטפל בשאלות או פניות בעילום שם.

הודעה של של יחידת ההסרטה
לו"ז בחינות בגרות בספורט
לוח מבחנים ומתכונות - יב
לוח מבחנים יב
לוח מבחנים יב - מחצית ב
לוח מתכונות - יב 2
מבחן במתמטיקה - 5/2/14
מבחנים שאלון 803
מערכת לכיתה יב'3 - מעודכנת לתאריך 28/10/13
יב 3.docx(18.7KB)
מערכת שעות יב - מחצית ב
מערת שעות יב 26/12/13
רשימת משפטים בגיאומטריה 1
שיבוץ חדרים לבחינה במתמטיקה 12/12/13